Pravila privatnosti

Ovom internetskom stranicom (dalje u tekstu: Stranica) upravlja društvo ADRIA PROM d.o.o. iz Fužina, Vrelska bb, OIB: 33647871976 (dalje u tekstu: Društvo).

Društvo poštuje privatnost korisnika svojih internetskih stranica, te kao voditelj obrade prikuplja, obrađuje i koristi Vaše osobne podatke na način propisan Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

Vaše osobne podatke Društvo može koristiti i prikupljati temeljem:

– ugovornog odnosa (sklapanje ugovora o najmu bicikala ili drugih ugovora iz djelatnosti Društva)

– temeljem legitimnog poslovnog interesa (podaci koji su nam nužni radi ugovorenog osiguranja od

posljedica nesretnog slučaja, prijave šteta i sl.)

– temeljem zakonskih propisa (podaci nužni za vođenje računovodstvenih evidencija)

– temeljem Vaše privole (u svrhu slanja e-mail obavijesti, informativnih i promidžbenih sadržaja, te u svrhu odgovora na Vaš komentar, primjedbu ili pitanje). Privola je dana dobrovoljno i ovlašteni ste povući je u bilo koje vrijeme.

Osobni podaci koje Društvo prikuplja uključuju sve one podatke koji su nužni radi pružanja usluga iz djelatnosti Društva, kao što su podaci o Vašem imenu i prezimenu, adresi, OIB-u, datumu rođenja, identifikacijskom dokumentu, kao i kontakt podaci koje ste sami dostavili Društvu (adresa elektroničke pošte, broj telefona i sl.).

Vaši osobni podaci čuvaju se sve dok je to potrebno za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili do povlačenja Vaše privole.

U zaštiti Vaših osobnih podataka Društvo poduzima sve raspoložive mjere kojima se Vaši osobni podaci štite od gubitka, zlouporabe ili neovlaštenog pristupa. Djelatnici Društva obvezani su na čuvanje svih podataka koje o Vama saznaju, te ih ne smiju davati niti ustupati trećim osobama, izuzev temeljem osnovanog zahtjeva nadležnih tijela.

U bilo kojem trenutku možete od Društva zatražiti informaciju o Vašim osobnim podacima, zatražiti ispravak Vaših osobnih podataka ili brisanje istih, ograničenje obrade, ulaganje prigovora nadležnom tijelu, odnosno žalbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

U svrhu informiranja u vezi Vaših osobnih podataka, možete nas kontaktirati pismeno na adresu ADRIA PROM d.o.o., Vrelska bb, 51322 Fužine ili elektronskim putem na adresu adriaprom@net.hr. Sve informacije pružiti ćemo Vam u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja Vašeg zahtjeva.